Fasad Konstruksiyaları

“ProfStil” şirkəti müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsinə malik (asma və fasad yerinə quraşdırılan, maili işıqkeçirən tavanlar, dam işıqlaır və s.) qoruyucu işıqkeçirən konstruksiyalar istehsal edir və təmir edir. Belə konstruksiyaların istifadə sahəsi çox genişdir: özəl sektorda şüşələnmiş əlavə tikililərdən böyük sənaye və ictimai bina fasadlarının şüşələnməsinə qədər. Buraya akvaparklar, inzibati binalar, banklar, ticarət mərkəzləri daxildir.

Bütün xidmətlər